ระบบติดตามความปลอดภัยในการขนส่งตู้สินค้าอันตรายขาเข้า (import) เกี่ยวกับการตรวจสภาพความพร้อมพนักงานขับรถและสภาพรถขนส่งสินค้าอันตรายอย่าง ปลอดภัยต่อชีวิตทรัพย์สินและสิ่งแวดล้อม โดยใช้ระบบ "Server IT Tablet" ดำเนินการโดย บริษัทเจดับเบิ้ลยูดีอินโฟโลจิสติกส์ จำกัด ภายใต้การกำกับดูแลของท่าเรือ แหลมฉบัง

ระบบติดตามความปลอดภัยในการขนส่งตู้สินค้าอันตราย(Driver Tracking System) เป็นส่วนหนึ่งในมาตรการเร่งด่วนของท่าเรือแหลมฉบังในการป้องกันและการ เตรียมความพร้อมในการระงับเหตุฉุกเฉินก่อนเหตุการณ์จะเกิดขึ้น โดยการตรวจพนักงานขับรถและสภาพรถส่งสินค้าอันตรายก่อนนำไปส่งที่โรงงานของผู้นำเข้าซึ่งจะใช้อุปกรณ์ ที่ทันสมัย เพื่อลดระยะเวลาในการดำเนินการ รวมทั้งเป็นการสร้างความมั่นใจและความปลอดภัยระหว่างการขนส่ง

ศูนย์ความปลอดภัย (SF)

คลังสินค้าอันตราย ต.ทุ่งสุขลา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230

โทร : 038-404700 ต่อ 1091, 1094 และ 1095 แฟกซ์ : 038-404780อีเมล์ : dgps@jwd-logistics.com